Studentenraad Tilburg

Warandelaan 2 , Tilburg

Studentenraad Tilburg treedt als officieel adviesorgaan van de gemeente Tilburg op. De doelstelling van de Studentenraad Tilburg is het behartigen van de belangen van alle Tilburgse studenten. Lees verder

Studentenraad Tilburg treedt als officieel adviesorgaan van de gemeente Tilburg op. De doelstelling van de Studentenraad Tilburg is het behartigen van de belangen van alle Tilburgse studenten. 

Dit wordt gedaan op twee manieren. Aan de ene kant ontvangt de studentenraad stukken van de gemeente die te maken hebben met Tilburg als studentenstad en waarover een advies gegeven moet worden. Aan de andere kant wordt van de Studentenraad verwacht dat ze een eigen agenda heeft waarin duidelijk naar voren wordt gebracht welke aanpassingen er nodig zijn om Tilburg als studentenstad te laten groeien (in de ruime zin van het woord). De studentenraad bestaat uit dertien leden. Negen daarvan vertegenwoordigen een specifieke groep. Zo zijn er afgevaardigden namens het SOTS, TiGeAk, Fontys-studieverenigingen, Fontys-medezeggenschapsraad (CMR), Avans, Avans-studieverenigingen, het ROC en de universiteitsraad van Tilburg University. Heb je vragen of heb je een leuk idee voor de stad? Dan kan je ons bereiken via info@studentenraadtilburg.nl

Voorzitter: Thijn Klokkenburg
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt binnen de Studentenraad. Je schuift aan bij verschillende overleggen met betrekking tot allerlei studentzaken, zoals studentenhuisvesting en studiewerkplekken. Hier vertegenwoordig je als voorzitter de stem van alle studenten in Tilburg! Je leidt daarnaast je eigen bestuursvergaderingen en draagt verantwoording en zorg voor het beleid naar buiten toe.

Secretaris - Isa de Boer
Als secretaris van de Studentenraad Tilburg ben je verantwoordelijk voor een duidelijke verslaglegging van de bestuurs- en raadsvergaderingen. Daarnaast communiceert de secretaris de algemene updates vanuit het bestuur naar de raad.

Penningmeester / Vice-voorzitter - Walid Essakkati
Een penningmeester vervult de functie van de persoon die de financiën van de vereniging beheert. De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans: het beheren van de rekening en de kas van de organisatie, de begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken, financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren en transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

De vicevoorzitter is de functie van ondervoorzitter. De vicevoorzitter is medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de kring en zijn leden. Op dat gebied doet hij of zij dus eigenlijk juist hetzelfde als de echte voorzitter. Toch zal een voorzitter zich vaker bezighouden met de externe werking van een kring, terwijl de vicevoorzitter zich meer inlaat met de interne werking van de kring.

Externe Zaken - Jason Bierens
Voor de functie Lid Externe Zaken sta je klaar voor alle zaken rondom de communicatie. De communicatie met zowel koude als warme contacten. Daarnaast is het optimaliseren van al bekende contacten cruciaal. Het verbinden en bruggen slaan is dan ook hetgeen wat je moet liggen. Daarnaast vervul je een rol waarin je ondersteuning bied aan de voorzitter. Je woont diverse vergaderingen bij en werkt nauw samen met het bestuur om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Je hebt eenmaal per maand een gesprek met de gemeente en met de wethouder eenmaal per 6 weken om de voortgang te bespreken en eventuele hulpvragen te stellen.

Afsluitend ben je pro-actief, energiek en niet bang om gesprekken aan te gaan met vreemden. Je drinkt graag een kop koffie met prospects en vertelt graag wat de Studentenraad inhoud en wat je voor elkaar kunt betekenen.

Kijk voor meer informatie op onze website.